Post-Attack Beer-Cooling - A Taste For Braxton.

Få in lite bra tips

Jag har alltid umgåtts med äldre, ända sen det att jag var lite och hängde med brorsans kompisar, så jag har alltid passat in att umgås med alla oavsett ålder. Dessutom så kan man få lära sig en hel del av de som är äldre i och med att de oftast har gjort det som man vill göra, varpå man kan få lite tips och råd om vad man ska tänka mig. Nu när jag kanske kommer att sätta mig bakom skolbänken igen så har jag fått en hel del bra råd om vilka utbildningar som man ska satsa på, och vad man ska tänka på under själva studietiden, och det är alla riktigt bra råd som jag själv kanske inte riktigt hade tänkt på. Så man tjänar på att fråga ibland.